Welkom bij Erf-goed advies

 

- Erf-goed advies inspireert

met de historische identiteit

van het landschap om meerwaarde te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling en maatschappij -


Erf-goed advies inspireert...op het gebied van erfgoed en landschap. Het leren kennen van het historische karakter van een gebied staat centraal, omdat deze historische waarde een uniek en vitaal onderdeel is van het landschap waarin wij wonen, werken, leren en recreëren.Erf-goed advies helpt u deze historische karakterschets te kennen en te gebruiken in ruimtelijke, educatieve en maatschappelijke vraagstukken.Bevlogen | open | passie | Thuis | Erfgoed | Cultuurhistorie | Archeologie | Samen | Advies | Beleid | Participatie |


Beleidsadvisering Cultuurhistorie, Archeologie Monumenten

Archeologische directievoering

Inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen